Co je GDPR - WPDistro

GDPR

GDPR

GDPR, což je zkratka pro General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je právní rámec Evropské unie, který stanovuje směrnice pro sběr a zpracování osobních údajů jednotlivců v rámci EU. GDPR bylo přijato v roce 2016 a po dvouletém přechodném období oficiálně vstoupilo v platnost dne 25. května 2018.

Nařízení má za cíl posílit a sjednotit ochranu dat pro všechny jednotlivce v EU a dát lidem větší kontrolu nad jejich osobními údaji. GDPR se týká nejen organizací se sídlem v EU, ale také organizací mimo EU, pokud nabízejí zboží nebo služby jednotlivcům v EU nebo monitorují jejich chování.

Hlavní body GDPR:

  1. Souhlas s zpracováním dat: GDPR vyžaduje, aby organizace získaly jasný, konkrétní a informovaný souhlas od jednotlivců před zpracováním jejich osobních údajů.
  2. Právo být zapomenut: Jednotlivci mají právo požadovat od organizací, aby smazaly jejich osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jednotlivci odvolají svůj souhlas.
  3. Přístup k datům: Jednotlivci mají právo získat přístup k svým osobním údajům, které organizace zpracovávají, a získat informace o tom, jak a proč jsou jejich údaje využívány.
  4. Portabilita dat: GDPR poskytuje jednotlivcům právo přenášet svá data od jedné služby k jiné. To zahrnuje právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  5. Oznámení o porušení ochrany osobních údajů: GDPR vyžaduje, aby organizace informovaly místní orgány ochrany dat a postižené jednotlivce o jakémkoliv porušení ochrany osobních údajů, které by mohlo vést k riziku pro práva a svobody jednotlivců.
  6. Ochrana údajů od počátku návrhu a výchozí ochrana údajů: Organizace jsou povinny implementovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

GDPR je jedním z nejpřísnějších právních předpisů o ochraně dat na světě a jeho porušení může vést k vysokým pokutám, které mohou dosáhnout až 20 milionů EUR nebo 4 % celosvětového ročního obratu společnosti za předchozí finanční rok, podle toho, která částka je vyšší.

Zadejte email a telefon
Ozveme se Vám

Každý týden posíláme novinky ze světa WordPress, webů, eshopů a zajímavostí. Dejte nám svůj e-mail a získávejte novinky také.