WordPress a SEO – jak se dostat co nejvýš ve vyhledávačích?

Organické vyhledávání má mnohem větší konverzní poměr než návštěvy z placených reklam a necílené klikání ze sociálních sítí.

Kvalitní texty, technické SEO čili nastavení vašeho systému pro tvorbu a správu webu – tyto faktory ovlivňují vaši pozici ve vyhledávačích.

WordPress sám o sobě je již velmi dobře optimalizován pro takzvané SEO. Pojem SEO znamená Search Engine Optimalization. Čili česky – optimalizace pro vyhledávače.

WordPress je dle našeho názoru nejlepším systémem pro SEO optimalizaci out-of-the-box. Při použití pluginů jako je Yoast SEO se pozice ve vyhledávačích ještě zlepšuje.

Existuje mnoho dalších technik, které přispějí při tvorbě Vašeho webu pro lepší SEO. Google často mění své algoritmy a v poslední době je nejdůležitější mít web zabezpečený pomoctí HTTPS  certifikátu a mít web optimalizován pro mobilní zařízení. SEO je pouze jednou součástí strategie při zviditelňování Vašeho webu na internetu.

Co budete potřebovat?

Základní WordPress sice již splňuje SEO praktiky velmi dobře, ale pro lepší pozice ve vyhledávačích a větší kontrolu nad tím, jak Vás bude vyhledávač zobrazovat, je třeba nainstalovat jeden z těchto pluginů:

  • YOAST SEO – tento používáme my v placené verzi
  • All in One SEO pack
  • The SEO framework

1 Základní SEO ve WordPressu

Jak jsme již psali – WordPress je velmi dobře optimalizován pro technické SEO. Samozřejmě záleží na šabloně, zkušenostech s psaním textů a zpětných odkazech a dalších faktorech ovlivňujících SEO. Z našich zkušeností ale lze dokonce bez soustředění se na otpimalizaci dosáhnout první stránky v Googlu.  Proto pokud se budete na SEO soustředit, dokážete mnohem více – dokážete se dostat ve vyhledávačích na vyšší pozici.

Začněme tedy od základu – jednoduché techniky pro zlepšení pozice a SEO ve vašem WordPressu.

Struktura trvalých odkazů, jak se ve WordPressu nazývají URL je velmi důležitá a jde o základní techniku při optimalizaci pro vyhledávače.

Jako první při tvorbě webu ve WordPressu jděte do Nastavení → Trvalé odkazy.

V základu WordPress nemá zapnuty SEF – čili search engine friendly url. Je důležité, aby Váš webhosting podporoval URL rewrite a Váš webhoster měl možnost zapnout soubory .htaccess.

Nejvíce se nám osvědčila struktura, kde:

Doporučujeme tedy lidem, aby měli následující strukturu URL odkazů – jde o ověřenou techniku, která maximalizuje pozici ve vyhledávačích test.cz/nazev-stranky/ nedoporučujeme následující test.cz/kategorie/nazev-stranky/, protože dle zkušeností Google boduje výskyt klíčových slov hned za názvem domény největším score.

 

 

Nastavte tedy Trvalé odkazy na ‘Název příspěvku’ v  Nastavení  → Trvalé odkazy.

Jedná se o nejlepší možnost, jak mít nastavený WordPress.

Pokud teprve měníte nastavení trvalých odkazů a bojíte se, že přijdete o zpětné odkazy, WordPress se postará o přesměrování starých URL na adresy nové.

Pokud potřebujete měnit URL adresy při přechodu na jiný systém, zeptejte se nás a my Vám poradíme, jak n ato.

1.1.2 Jednotná doména s WWW nebo bez WWW

Vyhledávače hodnotí www a doménu bez www jako dvě různé stránky. Proto je třeba mít správně nastaveno přesměrování a zvolit si doménu, která bude jednotná.

Pokud totiž máte dvě stránky – jednu s www a druhou bez www a obě mají stejný obsah, pro Google je toto chování vašeho webu špatně a jednu stránku úplně zahodí a druhou bude penalizovat.

Ve WordPressu si můžete nastavit opět v Nastavení → Obecné, jak chcete, aby Váš web vypadat – čili jestli má požívat WWW nebo ne.

Nastavení bez ‘www’

Z hlediska optimalizace pro vyhledávače je jedno, jestli máte doménu s nebo bez www, ale musíte mít pouze jednu a tato musí být správně nastavená včetně přesměrování.

1.1.3 Klíčová slova bez významu

Je dobré chápat, že některá slova vyhledávače ignorují. Jde o slova jako je „a“, „ale“, „nebo“ a některá další.

Tato klíčová slova je dobré nemít v URL, protože snižují čitelnost a výslednou hodnotu a hodnocení score vyhledavačem.

Pomocí doplňujících pluginů jako je Yoast SEO můžete odebírat nevhodná slova z tvorby URL linků a zlepšit si tím SEO.

1.1.4  SSL certifikáty čili zabezpečený web s HTTPS

Google začal nedávno penalizovat weby, které nemají SSL šifrování. Dříve bylo pořízení SSL certifikátu pro provoz webu nákladnou záležitostí, ale se vznikem certifikační autority Let’s Encrypt jde pořídit SSL certifikát zadarmo.

Mnoho webhostingových společností nabízí zprovoznění tohoto typu certifikátu k webhostingu zdarma. Stejně tak je to u WPDistro hostingu.

Stále je mnoho českých webů nezabezpečených pomocí SSL šifrování. Určitě se poraďte s námi nebo s vaším webhosterem a mějte svůj web zabezpečen pomocí SSL certifikátu.

Díky šifrované komunikaci lze na webu zprovoznit i nový protokol HTTP2, který zrychluje načítání webu díky možnosti stahování více zdrojů ze serveru do prohlížeče najednou. Toto musí být zprovozněno na straně poskytovatele vašeho webhostingu.

1.2 Názvy jednotlivých stránek

Je vhodné mít správně nastaveny titulky H1 u všech stránek. Pokud navíc odpovídá titulek html tagu <title> a je správná i nadpisová struktura, titulek se shoduje s vyhledávaným klíčovým slovem a odpovídá a je shodná i struktura URL pro stránku s titulkem stránky, má stránka vyšší score pro vyhledávač.

Mnoho webů nemá správně vytvořenu strukturu URL, nadpisů, metapopisků, a proto nejsou i přes veškerou snahu viditelné ve vyhledávání.

Věděli jste například, že lidé v 94% klikají pouze na první tři výsledky, které vyhledávač zobrazí?

Proto je pro vás velmi důležité, abyste pro svůj web udělali maximum a věnovali se struktuře nadpisů a pojmenování jednotlivých stránek a příspěvků:

 

Pro více informací si přečtěte náš článek o vhodné volbě klíčových slov při tvorbě titulků k Vašim stránkám.

1.2.1 Struktura dokumentu

Je rovněž důležité dbát správné nadpisové struktury na stránce. Stejně jako když píšeme dokument v textovém editoru, nelze přeskakovat nadpisy a mít nadpis H2 před nadpisem H1.

Nadpis H1 se musí pro správné SEO zobrazovat na stránce pouze jednou.

Dále navazuje logicky nadpisová struktura jeko v dokumentu, kdy podnadpisy mají H2 -> H3, H3, H3 a další H2 obsahuje opět podnadpisovou strukturu analogicky.

1.2.2 K čemu dále slouží plugin YOAST SEO

Pomocí tohoto pluginu můžete kontrolovat každý individuální příspěvek v blogu, každou jednotlivou stránku či jiný typ postu ve Vašem WordPressu:

Náhled na to, jak bude Vaše stránka vypadat přímo ve vyhledávači Google

V základu pro Vás tento plugin nastaví titulek stránky následujícím způsobem:

 

Plugin sleduje rovněž délku a napovídá Vám, jak je vhodné mít dloué SEO titulky jednotlivých stránek.:

 

1.3 Meta description – metadata ke stránkám

Meta description čili metadata, popisná data ke stránce, jsou taková data, která uživatel nevidí, ale na jejichž základě pracují vyhledávače.

Google například používa meta description pro zobrazení popisku vaší stránky ve výsledcích vyhledávání.

Vhodná volba klíčových slov a ruční práce při tvorbě metapopisků ve Vašem WordPressu je klíčové kritérium pro správné SEO a výslednou pozici ve vyhledávání.

Pište vždy výstižné popisky stránek ručně. Dbejte na to, aby popisky obsahovaly klíčová slova na začátku textu, jelikož vyhledávač hodnotí i pozici klíčových slov vzhledem k délce popisného textu.

V případě, že necháte vyhledávač, aby vygeneroval meta description, čili popisek za Vás, nebude tento vždy vhodný a správně optimalizovaný. Toto vám sníží počet návštěv a prokliků a vaše stránka nebude následně pro vyhledávače atraktivní.

Proč nepoužívat automatické meta popisky stránek?

Některé systémy umožňují automaticky generovat meta popisky stránek. Například způsobem, kdy vezmou první větu z textu článku či stránky a zvolí tuto větu jako meta popisek ke stránce.

Toto není principielně vhodné, protože lidsky optimalizovaný meta popisek ke stránce je vždy lepší. Člověk lépe popíše celkový obsah stránky, lépe zvolí klíčová slova a vytvoří atraktivní text, na který budou uživatelé internetu ve výsledích vyhledávání pravděpodobněji klikat.

Vždy se snažte u svých klíčových článků ručně popisovat meta data ke stránce.

Při kvalitním SEO bohužel nelze automatizovat vše. Technologie sahá pouze do určité úrovně.

1.4 Obrázky jako SEO nástroj?

V současnosti, pokud se chcete dostat před konkurenci, je vhodné použít všechny možné metody.

Jednou z technik, jak zlepšit svou optimalizaci pro vyhledávače je mít vhodně optimalizované i obrázky, které se vyskytují na stránkách.

Vyhýbejte se obrázkům z fotobank, které působí příliš uměle. Uživatelé nevěří takovýmto obrázkům a raději vidí skutečné a reálné lidi za každým projektem, který vzniká.

Mějte u obrázků správný název souboru, optimalizovaný klíčovými slovy, mějte správný ALT text u obrázu a správný titulek. Vyhledávače dbají na tato popisná data u obrázků a budou mít vaši stránku raději.

1.5 Mapa stránek

Každá moderní stránka by měla obsahovat takzvanou sitemap – čili česky mapu stránek.

Jedná se o sobour ve formátu XML, který je čitelný pro vyhledávače a zlepšuje prohledávání stránek roboty.

V souboru robots.txt se dá nastavit Sitemap: s adresou URL na XML soubor, který obsahuje strojově čitelný popis jednotlivých stránek na vaší doméně.

Plugin YOAST SEO pro WordPress umožňuje automatickou tvorbu XML sitemap, které se následně vkládají do Google Search Console, pro lepší výsledky vyhledávání a snadnější prohledávání strojem.

2 Šablona stránky

Pro zjednodušení navigace by vaše stránka měla obsahovat lidsky čitelnou navigaci, které se česky nehezky říká drobečková z anglického breadcrumbs.:

Lidé se pak mohou logičtěji navigovat na vašem webu a tento typ navigace je již brán jako standard.

WordPress má mnoho způsobů, jak zapnout tento typ navigace – čili drobečkovou navigaci. Jedním ze způsobů je použít plugin YOAST SEO, ale jsou i další způsoby.

2.2 Čitelnost pro koncového uživatele

Nejen SEO, ale především optimalizace pro uživatele. To je váš cíl. Jedním z kritérií, které tvoří finální score pro vyhledávač a vaši stránku je počet přístupů na web.

Google měří pomocí Google Analytics množství uživatelů, kteří navštěvují konkrétní stránku a pomocí tohoto kritéria počítá finální score.

Uživatelé by tedy měli být spokojeni s celkovou přehledností a čitelností vašeho webu.

2.3 Kvalitní HTML kód a Javasript

Existuje mnoho technik, které ovlivňují hodnocení kvality finálního HTML, CSS a Javascriptu. Rychlost načítání, počty chyb a varování při načítání webu, vzhled na mobilím zařízení, o kterém jsme mluvili v tomto článku. Toto vše ovlivňuje finální hodnocení vaší stránky.

2.4 Rychlost jako základ SEO

Google začal v nedávné době preferovat weby, které se načítají rychle. Existuje hodnota – takzvané TTFB – time to first byte – které říká, za jak dlouho odpoví server prohlížeči. Tato hodnota představuje rychlost, se kterou se vykonají kódy na straně serveru. Na straně počítače, který vytváří HTML pro Vaši stránku.

Servery jsou stroje, které jsou umístěny na páteřních sítích, jsou provozovány 24/7 a většinou je obsluhuje Váš webhoster, pokud nemáte interně zaměstnané lidi, kteří se o Váš web starají.

2.5 Linky na stránce

Existuje velmi složitý vzorec, který navíc Google každých pár měsíců z interních důvodů mění. Tento vzorec bere v potaz počet odkazů, které odkazují na konkrétní jednotlivou stránku na vaší doméně.

Můžete si tyto odkazy představit jednoduše. Každý má určitou váhu podle. Tato váha se zvyšuje počtem stránek, které odkazují na danou konkrétní jednotlivou stránku.

Tato váha se rovněž snižuje počtem stránek, na které tato konkrétní stránka odkazuje.

Příklad – budu-li mít stránku, na kterou bude odkazovat 100 úspěšných stránek a tato stránka nebude odkazovat nikam, bude tato tránka hodnocena velmi vysoko. Samozřejmě při správném využití klíčových slov a správné technické optimalizaci webu.

Vyhýbejte se proto zbytečným linkům, neodkazujte na své kamarády jen tak, snažte se své weby držet co nejčistší a mít vždy kvalitní obsah optimalizovaný pro lidi a až následně pro vyhledávače.

WordPress jako webový systém Vám usnadní technické řešení SEO vaší stránky.

3 Duplicitní obsah

Jedním z velmi závažných činitelů pro SEO optimalizace a negativní dopad na SEO je duplicitní obsah.

Již jsme psali o tom, že www a doména bez www, pokud je špatně nakonfigurována, v podstatě zdvojuje každou jednotlivou stránku. Na toto vyhledávače dbají a je nutné mít doménu nastavenu správně.

Dále je třeba nekopírovat byť jen části textu z jednoho článku do druhého. Místo toho používejte interní prolinkování stránek, které je v současnosti nezbytné pro dobrou pozici ve vyhledávačích.

Zkontrolujte vždy listování jednotlivých článků a stránek, aby se zbytečně neduplikoval textový obsah a vyhledávač tak nepenalizoval finální stránku s obsahem.

3.1 Archivní články ve WordPressu

Vypněte pomocí pluginu YOAST SEO archivní články.

 

Výsledky vyhledávání na vaší doméně by měly mít zapnuto noindex, follow. Takto říkáte Googlu, že nechcete, aby byly výsledky vyhledávání indexovány, ale aby Google navštívil jednotlivé odkazy z výsledků vyhledávání.

3.2 Archivy článků jednotlivých autorů

Vypněte archivy článků pro jednotlivé autory.

3.3 Stránkování

Stránkování rovněž ovlivňuje to, jak robot prochází váš web. Pro vyhledávacího bota by mělo být co nejjednodušší dostat se k veškerému obsahu vašeho webu. Skryté stránkování a stránkování, které používá Javascript a nekonečné scrollování může ovlivňovat výsledky a prohledatelnost vašeho webu.

Je proto vhodné mít jednotlivé stránky přístupné více metodami, automaticky generovanou mapou stránek a sledovat pomocí nástrojů chování robotů na vašem webu.

3.4 Jednotná URL adresa

Aby nedocházelo k duplikování obsahu jak jej vnímají vyhledávače, byl zaveden HTML tag canonical.

Například pro hlavní stránku webu je třeba mít nastaven správně tag canonical ve tvaru https://test.cz/

V případě, že pak stránka odpovídá na URL https://test.cz/index.html a https://test.cz/index.php a https://test.cz/ stejným obsahem, vyhledávač ví, která z uvedených URL je správně a nepovažuje obsah za duplicitní.

4 Jak mít správně strukturovaný obsah?

Ve WordPressu existují dva typy obsahu – stránka a post, čili příspěvek v blogu. Jelikož je WordPress v základu tvořen jako systém pro blogy, má automaticky zapnuty komentáře.

4.1 Jaký je rozdíl mezi stránkou a příspěvkem v blogu?

Jde právě o ony komentáře. Pokud na svém blogu či na firemním webu máte komentáře vypnuty, nemusíte se bát, že by komentáře ovlivňovali kvalitu SEO.

Pokud ovšem používáte svůj WordPress standardně a máte komentáře u blogu zapnuty, ovlivňují tyto výslednou pozici ve vyhledávání.

A proto je vhodné klíčový obsah vašeho webu tvořit pomocí stránek, na které se jednotlivé blogy odkazují.

Google začíná více chápat web jako celek. Pryč je doba, kdy jednotlivé stránky byly na sobě nezávislé.

Teď Google vyhodnocuje strukturu webu a vnitřní prolinkování obsahu – jedna stránka odkazuje na další uvnitř vaší domény.

Vnitřní prolinkovávání obsahu pomáhá Googlu udělat si celkový obrázek o obsahu vašeho webu. Jedná se o moderní SEO techniku, která je velmi důležitá.

Některé pluginy napovídají a hledají obsah uvnitř vašeho webu, na který byste měli v rozpracovaném článku odkazovat.

4.3 Štítky jako prostředek pro linkování obsahu

Štítky čili anglicky tagy nepomáhají nijak výrazně pro SEO. Štítky pouze sdružují obsah a neměli byste používat více než tři až pět štítků u jednoho obsahu, i když vzhledem k dalším nástrojům jako je automatické postování na sociální sítě je používání štítků velmi lákavé.

5 Jak na uživatele?

Nechte své uživatele komentovat

Je vhodné dát uživatelům možnost zapsat se do odebírání novinek a článků z vašeho webu. Existuje více možností jak na to.

Jednouz možností je klasický formulář pro odběr novinek do emailu.

V současnosti se také používá odběr novinek přímo do prohlížeče, takzvané push notifikace, které nejsou blokovány žádným spam filtrem a mají proklikovost okolo osmi procent.

Dále můžete motivovat své uživatele, aby si na vašem webu vytvořili účet a následně jim posílat rovněž novinky do emailu.

Google má ve vyhledávání rád takzvaná mikrodata, která se tvoří ve WordPressu například při komentování článků. Jedná se o ony hvězdičky, které se zobrazují ve vyhledávání. Takto obohacené články mívají vyšši proklikovost, protože uživatelé danému obsahu věří více.